Verkkokaupan toimitusehdot

MULTITRONIC PRO OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MYYNTIÄ YRITYKSILLE

1. Sopimuksen sovellusala

Nämä sopimusehdot koskevat tuotteiden ostosopimuksia jotka Multitronic Pro Oy on solminut yritysten, instituutioiden ja organisaatioiden kanssa.

Tässä sopimuksessa viitataan yrityksiin ja organisaatioihin, jotka tulevat solmimaan tai ovat jo solmineet sopimuksen Multitronic Pro Oy:n kanssa tuotteista joita Multitronic Pro Oy toimittaa, sanalla ”asiakas”.

Tekemällä tilauksen sekä/tai pyytämällä tarjouksen, asiakas hyväksyy Multitronic Pro Oy:n sopimusehdot. Asiakkaan mahdollisia omia sopimusehtoja ei oteta sopimuksessa huomioon.

Multitronic Pro Oy ei ole velvollinen noudattamaan sopimusehtoja jos ehtojen täyttäminen myöhästyy tai estyy johtuen ylitsepääsemättömistä- tai Multitronic Pro Oy:n toimintaa estävistä syistä. (”Ylivoimainen este.”) Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lainmuutos, viranomaistoimenpide, lakko, työsulku, maahantuonti- ja vientirajoitukset, sota, epidemia, tulipalo, häiriöt kommunikaatioyhteyksissä tai postin jakelussa, sähkökatkos, maanjäristys, tulva, lumimyrsky tai muu luonnonkatastrofi. Tällaisissa tapauksissa Multitronic Pro Oy:n osalta voimassa ovat seuraavat:

1) Multitronic Pro Oy ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta sopimusehtojen mukaisesti.

2) Multitronic Pro Oy ei ole velvollinen korvaaman ylivoimaisen esteen aiheuttamia vahinkoja sekä kuluja.

3) Multitronic Pro Oy:llä on force majeure tilanteessa oikeus purkaa asiakkaan kanssa tehty sopimus.

Tämän lisäksi ylivoimainen este pidentää automaattisesti sopimusehtojen mukaista toimitusaikaa esteestä johtuneen viivästyksen keston verran.

2. Tilaaminen ja toimituskulut

Tilaukset tehdään verkkokaupassa www.mproshop.fi. Kauppa on viety loppuun siinä vaiheessa kun tuotteet on toimitettu asiakkaan antamaan osoitteeseen. Sekä asiakkaalla, että Multitronic Pro Oy:llä on oikeus perua kaupat ennen kyseistä ajankohtaa ilman sopimusoikeudellisia seuraamuksia.

Tiedot toimitusvaihtoehdoista sekä toimituskuluista löytyvät ostoskorista. Toimituskuluihin vaikuttavat asiakkaan valitsema toimitustapa sekä tuotteiden paino. Maksutiedot löytyvät myös ostoskorista.

Virheellisten hintojen, virheellisesti arvioitujen toimitusaikojen tai muiden mahdollisten virheiden kohdalla Multitronic Pro Oy

varaa oikeuden muuttaa ja korjata niitä jälkikäteen.

3. Tuoteselosteet

Yksityiskohtaisemmat tuoteselosteet löytyvät painamalla kyseisen tuotteen kuvaketta Multitronic Pro Oy:n verkkokaupassa. Huomioi että tuotteesta esitetty kuva saattaa poiketa tarjotusta tuotteesta sekä sisältää muita tuotteita jotka eivät kuulu myytävään tuotteeseen.

Jos asiakas kokee verkkokaupasta löytyvän tuoteselosteen riittämättömäksi, hän voi olla yhteydessä Multitronic Pro Oy:n asiakaspalveluun support@multitronicpro.fi tai chatin kautta.

4. Varastotilanne

Tuotteiden saatavuus ja arvioidut toimitusajat ovat kolmansien osapuolten (tavarantoimittajat sekä valmistajat) Multitronic Pro Oy:lle toimittamia arvioita.

Tuotteet toimitetaan siinä vaiheessa kun ne löytyvät varastosta. Jos kaikkia tilattuja tuotteita ei löydy varastosta, varataan varastosta jo löytyvät tuotteet kunnes puuttuvat tuotteet saapuvat varastoon.

Asiakas pidetään säännöllisesti ajan tasalla koskien tilausta joka odottaa varastoon saapuvia tuotteita. Tiedot lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi tehdä muutoksia tilaukseensa jouduttaakseen toimitusta esimerkiksi vaihtamalla valitsemiaan tuotteita varastosta jo löytyviin tuotteisiin. Asiakkaalle helpoin tapa tehdä muutoksia on lähettämällä sähköpostia Multitronic Pro Oy:lle osoitteeseen: support@multitronicpro.fi, tai ottamalla yhteyttä Multitronic Pro Oy:n chattiin.

Arvioidut lähetysajat eivät ole sitovia. Multitronic Pro Oy ei vastaa toimitusviivästysten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista tai viivästyksistä.

5. Maksutavat

Asiakas voi maksaa ostoksensa laskulla, pankkisiirrolla tai pankki/luottokortilla.

Kun maksu tapahtuu laskulla, pysyy tuotteen omistusoikeus Multitronic Pro Oy:llä kunnes maksusuoritus on vastaanotettu.

6. Kuljetuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden reklamointi

Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys välittömästi vastaanottettuaan toimituksen. Jos tuote on vaurioitunut, tulee reklamaatio tehdä viiden (5) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota vialliseen tuotteeseen tai sopimusehtojen mukaiseen korvaukseen, vaatia korvauksia, eikä vaatia hinnanalennusta jos reklamaatio ei ole tapahtunut edellä mainitun ajan puitteissa.

Ilmoitukset lähetetään osoitteeseen support@multitronicpro.fi tai tehdään asiakkaan verkkokauppatilillä kohdassa ”tuotepalautukset”.

7. Takuu

Tuotteen mahdollisen takuun myöntää valmistaja. Laitteen valmistaja määrittelee

myös takuun laajuuden. Tuote voidaan kuitenkin takuuasioissa palauttaa Multitronic Pro Oy:lle joka toimittaa laitteen valmistajalle. Huomioi että kovalevylle ja muistiin tallennetut tiedot, ohjelmat sekä sovellukset eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika alkaa yleisesti tuotteen toimitusajankohdasta. Multitronic Pro Oy ei ole velvoitettu ottamaan vastaan laitteita edelleen lähetettäväksi valmistajan takuun umpeuduttua. Pakkauksen/laitteen avaaminen ja käyttöönotto päättää takuun sekä Multitronic Pro Oy:n vastuun tuotteesta, ellei valmistaja muutoin ole ilmoittanut.

Kaikissa takuuasioissa on käytettävä palvelunumeroa. Saat palvelunumeron joko osoitteesta support@multitronicpro.fi tai asiakkaan verkkokauppatililtä kohdasta ”tuotteiden palautus”.

Takuuilmoitusta tehdessä, tulee tuotteen virheellisyys kuvailla tarkasti. Kuvaile esimerkiksi mitä, missä, kuinka ja missä olosuhteissa tuotteen virheellisyys on käynyt ilmi.

Multitronic Pro Oy varaa oikeuden pyytää asiakasta ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan tai valmistajan viralliseen huoltopalveluun. Asiakas voi halutessaan pyytää lisätietoja Multitronic Pro Oy:ltä osoitteesta support@multitronicpro.fi.

8. Viallisen laitteen reklamointi

Ilmoituksessa koskien viallista laitetta, tulee tuotteen virheellisyys kuvailla tarkasti.

Viallinen laite korvataan joko korjatulla, korvaavalla tai identtisellä tuotteella. Tuotteesta maksettu, laskussa oleva summa, tai vaihtoehtoisesti tuotteen päivän hinta voidaan myös palauttaa asiakkaalle. Jos tuotetta ei ole enää Multitronic Pro Oy:n tuotevalikoimasta, Multitronic Pro Oy varaa oikeuden arvioida tuotteen arvon.

9. Oston katuminen

Multitronic Pro Oy tarjoaa oston katumisoikeuden ja seitsemän (7) päivän palautusoikeuden, jos Multitronic Pro Oy hyväksyy palautuksen ja seuraavat kohdat ovat täyttyneet:

(1) Asiakas on saanut palautusnumeron Multitronic Pro Oy:ltä ja tuote palautetaan välittömästi lähetyksen vastaanottamisen jälkeen.(2) Tuote on alkuperäisessä, avaamattomassa paketissaan mukaanlukien kaikki tuotteeseen liittyvät oheislaitteet ja oheistuotteet. Myös pakkauksen tulee olla samassa kunnossa missä se on ollut ostohetkellä.

(3) Tuotteessa ei ole siihen kuulumattomia tarroja eikä varkausmerkintää.

Katumisoikeus ei koske erikoistilauksia, kuten lisäominaisuuksilla tilattuja tietokoneita.

Palautettavien tuotteiden hyvitys arvioidaan tuotteen kunnon, sekä markkina-arvon mukaan. Palautetun tuotteen hyvityssummasta voidaan tehdä vähennyksiä jos tuotteen kunto palautushetkellä eroaa sen kunnosta ostohetkellä.

Asiakas on velvoitettu maksamaan tuotteen rahtikustannukset Multitronic Pro Oy:ltä valmistajalle/valmistajan huoltopalveluun sekä valmistajalta Multitronic Pro Oy:lle. Asiakas vastaa myös käsittelymaksuista. Käsittelymaksu Multitronic Pro Oy:lle tehdyissä palautuksissa on aina vähintään 35 euroa Alv 0%.

Asiakas kantaa vastuun palautettavien tuotteiden rahdista sekä tuotteiden mahdollisista kuljetuksen aikana tapahtunneista vaurioista. Multitronic Pro Oy ei ota vastaan postiennakolla lähetettyjä paketteja. Jokainen palautus tulee olla pakattu huolellisesti. Monet Multitronic Pro Oy:n tuotteet ovat herkästi rikkoutuvia ja vaativat huolellisen paketoimisen säilyäkseen ehjinä kuljetuksen ajan. Tuotteet jotka ovat vaurioituneet johtuen huonosta paketoimisesta, palautetaan asiakkaalle.

Paketissa tulee olla asiakkaan tiedot selvästi esitettynä, mukaan lukien palautus- tai takuuvaihtonumero. Edellä mainittujen tietojen tulee löytyä myös paketin sisäpuolelta. Palautuksen käsittely viivästyy jos lähetyksestä puuttuu takuu- tai palautusnumero.

Palautusosoite:

Multitronic Pro Oy
”palautusnumero” ”RMA”
Gerbyntie 16 65230 VAASA
SUOMI

10. Sopimusehtojen muuttuminen

Multitronic Pro Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja sekä maksujen suuruutta myös sopimuksen voimaanastumisen jälkeen, jos muutokset eivät vaikuta sopimuksen sisältöön keskeisesti tai heikennä sopimusta huomattavasti asiakkaan kannalta.

11. Sovellettava laki

Sopimuksissa Multitronic Pro Oy:n ja asiakkaan välillä noudatetaan suomen lakia.